kindercoaching

kinder- en jongerencoach

 

Je kinderen zijn het meest waardevolle in je leven. Je wil zo graag dat ze een mooie en zorgeloze kindertijd hebben, maar in de realiteit zitten we als ouder zeker niet altijd op onze roze wolk... Het kan verdomd lastig zijn... Ruzies met je kind(eren) of je partner over de opvoeding, schuldgevoelens over de vraag of je het wel goed doet, oeverloos gepieker omdat je het gevoel hebt dat je je kind onvoldoende kan helpen, veel verdriet, stress of een geladen spanning in huis.

Herken je jezelf hierin?

Je hoeft hier niet alleen voor te staan en je hoeft deze situatie ook niet te aanvaarden of te ondergaan! In enkele gesprekken kunnen we vaak al een oplossing vinden waardoor je opnieuw het gevoel krijgt écht iets te kunnen betekenen voor je gezin.

Zit je kind echt niet goed in zijn vel? Heb je als ouder het gevoel dat je kind zich de laatste tijd anders gedraagt of vastloopt? Misschien ken je de oorzaak niet of zijn er problemen waarvoor er geen oplossing lijkt te zijn, zoals faalangst, gepest worden of moeilijk vrienden maken, een echtscheidingssituatie, piekeren of slecht slapen, weinig zelfvertrouwen of heftige negatieve emoties.

Afhankelijk van de situatie werk ik met jou als ouder, of ga ik aan de slag met je kind. Als kindertherapeut werk ik kindgericht. Ik zoek verbinding met de belevingswereld en de behoeftes van het kind, door erkenning te geven voor datgene wat voor hem of haar op dat moment belangrijk is. Vertrekkend vanuit de talenten en mogelijkheden van het kind buigen we het probleem om naar een positief geformuleerde uitdaging, zodat we oplossingsgericht kunnen werken met resultaat in de nabije toekomst. Ik hou hierbij rekening met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind en zorg voor een coachingstraject dat past bij jouw kind. We bespreken dan samen in welke mate jullie als ouder(s) bij het coachingstraject worden betrokken. Uiteraard werk ik vanuit een open communicatie, zodat je als ouder steeds op de hoogte blijft van de evolutie van het traject.

 

Ook voor jou, als ouder, heb ik een luisterend oor. Jouw taak als ouder kan best zwaar zijn: je kan bij mij, als opvoedingscoach, terecht voor een open gesprek, waar je al je zorgen kan delen, zonder veroordeeld te worden. Samen gaan we op zoek naar oplossingen waar jij tevreden mee bent en ontdekken we manieren om de sfeer in je gezin te verbeteren, zodat je opnieuw kan schitteren in jouw rol als trotse ouder!


Werkwijze:


Kindercoaching is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar t.e.m. pubers, die hier zelf voor open staan.
Opvoedingscoaching is bedoeld voor ouders die graag extra ondersteund willen worden in hun rol als ouder. Samen zoeken we hoe je jouw kind het best kan helpen en hoe je zelf weer steviger in je schoenen kan staan. Ook bij kinderen jonger dan 8 jaar gebeurt de coaching meestal via de ouders.


intake - oudergesprek

In dit gesprek van ongeveer een uur, vorm ik een beeld van jouw hulpvraag en je gezinssituatie . We bespreken jouw wensen en verwachtingen en er is ruimte om jouw bezorgdheden te delen. We spreken of jij als ouder nood hebt aan opvoedingsondersteuning, of dat ik als kindertherapeut jouw kind zal begeleiden. Op basis van al deze informatie kan ik dan een coachingstraject op maat samenstellen.


sessies kindercoaching

Tijdens een eerste sessie maak ik kennis met jouw kind, zodat hij/zij zich veilig voelt en we een vertrouwensband kunnen opbouwen. Ik gebruik hiervoor technieken uit de speltherapie of we trekken samen de natuur in! Ik laat het kind vertellen hoe hij/zij het probleem zelf ervaart. Ik laat hierbij de nodige ruimte zodat het kind zijn hart hierover kan luchten.

Daarna gaan we samen aan de slag om dit probleem om te buigen naar een leeruitdaging: wat wil je hieruit leren en hoe pakken we dit aan?


Tijdens de verdere sessies maken we het 'plan van aanpak' steeds concreter. De behoeften die het kind zelf heeft geformuleerd, gebruiken we hierbij als vertrekpunt. Ik heb hierbij veel aandacht voor de talenten en mogelijkheden van het kind, zodat we positief te werk kunnen gaan en er ook verder wordt gebouwd aan een stevig, positief zelfbeeld.


Indien zinvol, voorzie ik na de sessie een kort overlegmoment met jou als ouder, zodat je op de hoogte blijft en we telkens samen kunnen beslissen hoe we verder gaan. Er wordt niet met een vaststaand aantal sessies gewerkt, we bekijken telkens opnieuw of er nog nood is aan extra begeleiding of niet.


sessies oudercoaching
Samen gaan we op zoek naar oplossingen om je gezinsleven weer op de rails te krijgen, of bekijken we hoe jij je kind het best kan begeleiden doorheen een moeilijke periode. Tijdens deze gesprekken krijg je de ruimte om te luchten en je zorgen te delen. Ik help je om opnieuw een positieve invalshoek te zoeken en te kiezen voor een aanpak die past bij wie jij bent: hiervoor halen we je talenten en krachten vanonder het stof en geven we je zelfbeeld een positieve boost! We werken in haalbare, resultaatsgerichte stapjes, zodat er vlug een positieve verandering merkbaar is.
Deze sessies kunnen doorgaan in de praktijk, maar het is ook mogelijk om dit tijdens een wandeling te doen. Dan gebruik ik  technieken uit de natuurcoaching om jou vlug inzicht te geven in je noden en behoeften.

Tarieven:


55 euro/u

meer gespecialiseerde hulp nodig?
Voor sommige hulpvragen is therapie meer aangewezen dan een kortdurend, oplossingsgericht coachingstraject.
Op hetzelfde adres is ook Praktijk Driesprong gehuisvestigd. Via de website www.driesprong.be vindt u de contactgegevens van ons team van (kinder)therapeuten.

U mag mij ook contacteren indien dit voor u niet duidelijk is. Dan bekijken we samen wat voor jouw kind of gezin de beste aanpak is, en wie uit ons team therapeuten/coachen de beste match kan zijn.

informatie

Blijf niet zitten met je vragen! Neem vlug even vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen wat ik voor jullie kan betekenen.


mail: info@posterie3.be

gsm: 0468.35.05.36

(spreek uw boodschap in, dan bel ik u zo vlug mogelijk terug)

contactformulier

 
 
 
een afspraak voor een intakegesprek (55 euro/u)
wat meer info tijdens een vrijblijvend telefoongesprek
wat meer info ontvangen via mail
 
 
 

wie ben ik?

Mijn naam is Maud Lesage, opgegroeid in Waregem en wonende te Sint-Baafs-Vijve. Ik heb 2 kinderen, Tanguy (2008) en Marilot (2009).


Ik ben Master in de pedagogische wetenschappen (Ugent), met als extra specialisatie (kinder- en jeugd)psychotherapie en oplossingsgericht coachen. Ik volgde hiervoor verschillende opleidingen in Nederland en België.


Na 9 jaar als docent op de hogeschool, en enkele jaren als leerkracht en leerlingbegeleider in het secundair onderwijs, werk ik sinds 2019 als coach, therapeut en trainer in mijn eigen praktijk Posterie 3 (kindercoaching en Typlessen Waregem) en Driesprong (praktijk voor coaching en psychotherapie: www.driesprong.be).
Daarnaast werk ik ook nog halftijds als leefgroepbegeleider in de bijzondere jeugdzorg.


Kinder- en opvoedingscoaching is een laagdrempelige en meestal kortstondige vorm van hulpverlening. U heeft hiervoor dus geen doorverwijzing van een huisarts nodig (geen terugbetaling via ziekenfonds mogelijk).

Binnen de vertrouwensrelatie met mijn cliënten hou ik mij an het beroepsgeheim. De privacy van uw gezin wordt gerespecteerd en nooit met derden gedeeld.

PRAKTIJK POSTERIE 3

 

aan de kerk in Sint-Eloois-Vijve